Popis cesty do prodejny Olomouc

Z vlakového nádraží tramvají 1, 4 a 6, směr Nová ulice. Na lince č. 1 trvá jízda cca 16 minut, na ostatních cca 19 minut. Výstupní stanicí je Nová ulice - konečná.

Z autobusového nádraží tramvají č. 4, výstupní stanice rovněž Nová ulice. Doba trvání jízdy je cca 22 minut.

Stručný popis trasy od tramvajové zastávky Nová Ulice (konečná)

Tramvajová zastávka Nová ulice se nachází stranou silniční komunikace. Po vystoupení z tramvaje odbočte vlevo, držte se pravé vodicí linie (trávník) a přijdete k dělenému přechodu přes ulici Hraniční. Přejdete jej a v tomto směru pokračujte po chodníku kolem dvou panelových domů a kolem kostelíku po pravé straně. Po asi 150 metrech se nachází areál Jalta, kde najdete prodejnu Tyflopomůcek Olomouc, Oblastní odbočku SONS, také Tyfloservis a TyfloCentrum.

Orientační hlasový majáček umístěný na rohu areálu vám po stisknutí tlačítka č. 2 dálkového ovladače sdělí popis trasy až ke vstupu do prodejny i jednotlivých středisek.

Vyjdete po 8 schodech, po levé ruce minete vstup do restaurace, za kterým odbočíte vlevo. Projdete asi 10m dlouhou chodbou k protější stěně, kde odbočíte doprava. Hned první skleněné dveře po levé ruce jsou vstup do prodejny Tyflopomůcky Olomouc.