Ze stanice metra Muzeum, linka A

Prostor nástupiště stanice Muzeum pro trasu A je tvořen třemi rovnoběžně probíhajícími tunely. Po stranách jsou dva menší tunely, kudy vedou jednotlivé koleje, a mezi nimi je větší společný prostor. Mezi vlastními nástupišti a společným středovým prostorem je vždy několik průchodů mezi širokými sloupy. Na jednom z konců společného prostoru jsou výtahy, na opačném konci eskalátory vedoucí na nástupiště trasy C. Přibližně v polovině tohoto prostoru pak kolmo z něj odbočuje dvojice schodišť vedoucích nahoru k výstupu z metra.

Pro zjednodušení popisu předpokládáme, že přijedete v přední části soupravy metra. Pokud vystoupíte v jiném místě nástupiště, bude pochopitelně nutné postup poněkud upravit.

Pokud přijedete ve směru na Depo Hostivař (předposlední stanice tedy byl Můstek), přejdete po výstupu z vozu metra k protilehlé stěně. Podél ní se dáte doleva, tedy tak, abyste ji měli po pravé ruce. Minete dva průchody směrem doprava a vejdete až do třetího. V něm si ihned přejdete na druhou stranu tak, abyste zeď měli po levé ruce. Po několika krocích dojdete na okraj společného středového prostoru stanice. Stále podél zdi zahnete doleva a po několika metrech pak po levé ruce najdete schody vedoucí nahoru.<

Pokud přijedete ve směru na Dejvickou (předposlední stanice tedy bylo Náměstí Míru), opět po výstupu z přední části soupravy popojdete několik kroků k protilehlé stěně a podél ní se dáte doleva. Minete tři průchody směrem doprava a vejdete až do čtvrtého. Jakmile jím projdete, ocitnete se na okraji společného středového prostoru, který musíte přejít napříč ve stále přímém směru. Jde o vzdálenost přibližně 5 metrů. Přímo naproti pak naleznete jedno ze dvou schodišť vedoucích nahoru. Pozor, pokud se odchýlíte příliš doprava, vejdete do průchodu k nástupišti pro opačný směr. Pokud si tedy nejste jisti udržením přímého směru, miřte raději mírně doleva - při odchýlení doleva totiž najdete v extrémním případě druhé ze zmíněných dvou schodišť, případně zeď mezi nimi.

V obou případech tedy vystoupáte po schodišti nahoru. Nad schody je kratičká chodba, na kterou navazuje další, širší chodba vedoucí doprava k eskalátorům. Ty jsou poměrně dobře slyšet, navíc je u nich umístěn zvukový orientační majáček. Ten kromě základního signálu poskytuje i hlasový popis informující o tom, který z eskalátorů aktuálně jezdí nahoru.

Nad eskalátory se dáte ihned doleva a přibližně po 20 metrech dojdete ke sloupkům ohraničujícím placený prostor metra. Několik kroků za nimi je pak řada prosklených dveří vedoucích z vestibulu metra do podchodu. Pokud byste si nebyli jisti, můžete po výstupu z eskalátoru pokračovat stále v přímém směru asi 10 metrů, až dojdete k protilehlé zdi. Podle ní se pak dáte doleva a takto se zorientujete do správného směru. V orientaci Vám ale může pomoci především další zvukový majáček se zvukem typu „I-Á“, který je umístěn nad zmíněnými prosklenými dveřmi.

Po projití dveřmi pokračujete stále rovně napříč prostorem podchodu, až asi po 10 metrech dojdete k prosklené stěně sázkové kanceláře Fortuna. Zde se otočíte doprava a pokračujete podél stěny, kterou máte po levé ruce, až na šikmý roh, kde je vstup do drogerie Rossmann. Na rohu zahnete podél stěny doleva a pokračujete stále podél ní. Pozor, po několika metrech jsou na zdi telefonní automaty vyčnívající do prostoru a hned za nimi dva velké prodejní automaty na nápoje. Na konci stěny se na rohu otočíte doprava a přejdete volným prostorem asi 10 metrů na druhou stranu haly podchodu do boční chodby zakončené schodištěm vedoucím nahoru na Václavské náměstí. Nad tímto schodištěm je zvukový orientační majáček se zvukem typu „BRLM“. Pokud byste se v tomto místě nechtěli pouštět do otevřeného prostoru, můžete na konci stěny za rohem najít schody vedoucí doleva nahoru. Podél spodního okraje schodů dojdete opět ke zdi, kde se otočíte doprava a podél stěny (po levé ruce) dojdete až do zmíněné chodby a ke schodišti s majáčkem. Nevýhodou této varianty je to, že podél zdi jsou v těchto místech nebezpečně vystupující telefonní automaty.

Schodiště nahoru na Václavské náměstí je dvakrát přerušeno vodorovným odpočívadlem, po obou stranách je zábradlí. Nad schodištěm pokračujte několik kroků v přímém směru (pokud byste si nebyli jisti, můžete jít podél zdi po levé ruce), až dojdete ke zdi, na které jsou zavěšeny prosklené reklamní vitriny. Podél této zdi vyjdete směrem doprava ven z podloubí na Václavské náměstí. Dejte se doleva a pokračujte podél řady domů s obchody tak, abyste ji měli po levé ruce. Chodník se zde mírně svažuje směrem dolů. Jakmile dojdete na konec bloku (na rohu je betonový květináč), stojíte na začátku Krakovské ulice, která vede od Vás směrem doleva. Asi pět metrů před Vámi je vyznačený přechod pro chodce, po kterém byste mohli v přímém směru přejít na druhou stranu ulice a pak zahnout doleva do Krakovské. V tomto místě je však přecházení dost obtížné, protože zvuk automobilů odbočujících do Krakovské splývá se zvukem aut pokračujících rovně po Václavském náměstí. Výhodnější je tedy hned na rohu zahnout doleva okolo vstupu do bývalého Domu módy (po stranách vstupu jsou dva betonové květináče) a dát se Krakovskou ulicí po její levé straně. Pokračujete mírně do kopce kolem zdi vlevo, až dojdete k domu vystupujícímu z řady. (Těsně před tímto domem jsou na levé straně plechová vrata). Podle zdi tohoto domu se otočte doprava a přejděte na druhou stranu ulice. Pozor na zaparkovaná auta! V tomto místě sice není vyznačený přechod, ale dá se zde mnohem lépe poznat, jestli po silnici nepřijíždí auto. Krakovská ulice je jednosměrná, stačí tedy dávat pozor pouze zprava. Na druhé straně ulice se otočte doleva a pokračujte dál nahoru ulicí Krakovskou, tentokrát s domy po pravé ruce. V domě poněkud vyčnívajícím z řady do chodníku je noční klub, před jehož vstupem je v chodníku nebezpečný schod dolů. Za klubem je prádelna, která se obvykle dá jednoznačně rozeznat podle charakteristického pachu a teplého vlhkého vzduchu, který vane ze dveří. V následujícím domě je Knihovna a tiskárna pro nevidomé, nad jejímž vchodem se v pracovní době ozývá trvalý majáček se zvukem „BLUM-BLUM“ (bohužel ne vždy – pokud tedy tento zvuk neuslyšíte, nedejte se tím zmást). V dalším vchodě je pak kancelář letecké společnosti a hned za ním je vstup do budovy SONS, č. 21 – masivní kovové dveře s kovanými ozdobami. Nad vchodem je trvalý zvukový majáček (ozývá se také pouze v pracovní době) s jednoduchým zvukem „BLUM“ (tupý úder) a také orientační majáček s trylkem typu „I-Á“ a hlasovým popisem, aktivovaný pomocí VPN.

Zvonky jsou vpravo od dveří ve výši prsou. Za dveřmi pak po levé ruce najdete orientační panel s popisky v Braillově písmu. Krátká chodbička končí dvojkřídlými výkyvnými dveřmi bez kliky („lítačkami“), které jsou po většinu roku zajištěny v otevřené poloze, v zimních měsících bývají zavřené. Za nimi dále rovně pak najdete schodiště – pravá část vede nahoru, levá část dolů. Směrem doleva je výklenek ve zdi, za ním pak doleva odbočuje další krátká chodbička, na jejímž konci naleznete výtah.