Ze stanice metra Můstek, linka B

Prostor stanice metra trasy B na Můstku je tvořen třemi tubusy (tunely) – ve dvou bočních jsou jednotlivé koleje s nástupišti, mezi nimi je pak širší společná část. Mezi nástupišti a střední částí je na každé straně po celé délce řada sloupů. V ose této střední části přibližně v její polovině jsou dvě protilehlá schodiště, z jejichž společného vrcholu pak kolmo ke střednímu tubusu odbočuje chodba k přestupu na trasu A. K přestupu na trasu A vede i široká chodba začínající na jednom z konců střední části. Na jejím opačném konci jsou eskalátory k přímému výstupu ve směru na Jungmannovo náměstí.

Pro cestu do Krakovské, tedy směrem k horní části Václavského náměstí, je výhodnější jít k výstupu z metra přes stanici trasy A. Orientačně nejsnazší bude použít již zmíněnou širokou chodbu začínající na jednom z konců středního tubusu.

Pokud přijedete ve směru ke konečné Zličín (předposlední stanice bylo Náměstí Republiky), je výhodnější přijet v zadní části soupravy. Po výstupu popojdete několik kroků dopředu, abyste prošli mezi sloupy z nástupiště do střední části. Tam se pak dáte doleva. V dlažbě bohužel nejsou obvyklé vodící linie tvořené třemi drážkami, ale vždy jen jedna jediná drážka, probíhající střední částí ve vzdálenosti asi metr od každé řady sloupů. Dojděte až na konec střední části, kde začíná široká chodba.

Pokud přijedete ve směru ke konečné Černý Most (předposlední stanice byla Národní třída), je výhodné přijet v přední části soupravy. Po výstupu nejdříve projdete mezi sloupy do střední části, kde se dáte doprava – opět podle jediné vodící drážky nebo podél řady sloupů - a na konci střední části najdete začátek chodby.

Chodba navazující na střední část stanice je dlouhá přibližně 60 metrů, na jejím konci jsou pak schody nahoru. Nad nimi chodba zahýbá kolmo doprava a po několika krocích následují opět schody nahoru, tentokrát tvořené dvěma rovnoběžnými částmi oddělenými zdí. Několik metrů za těmito schody se chodba mírně zužuje. Do této chvíle bylo prakticky jedno, po které straně jdete, teď doporučuji pokračovat po levé straně chodby. Snáze tak minete boční chodbu, která o několik metrů dál odbočuje doprava. Vy pokračujete stále rovně v přímém směru (teď už tedy se zdí po levé ruce), dokud celá hlavní chodba nezahne kolmo doprava. Několik metrů za touto zatáčkou je pak křižovatka chodeb, kde zahnete doleva. Tam hned po několika krocích naleznete dvojici eskalátorů. Levý z nich jezdí obvykle dolů, pravý nahoru. Tímto eskalátorem vyjedete nahoru do střední části stanice trasy A.

(Jen pro úplnost zmíním i druhou možnost přestupu na trasu A – s využitím dvojice schodišť začínajících v polovině střední části stanice. Můžete tuto možnost využít např. v případě, že Vám někdo pomůže tato schodiště nalézt, což může být jinak orientačně poměrně obtížné. Jak již bylo řečeno dříve, jde o dvojici protilehlých schodišť, která se sbíhají na společné plošině. Z té je možné odbočit jen jedním směrem (kolmo doleva nebo doprava, podle toho, po kterých schodech jste přišli) do navazující chodby. Přejdete k pravému okraji chodby a od této chvíle se prakticky pořád držíte u zdi po pravé ruce. Po několika metrech chodba zahýbá doleva. Následující úsek je poměrně dlouhý – asi 100 metrů, pak následuje krátké zúžení chodby a několik kroků za ním vede odbočka doprava. Zahnete tedy doprava, po několika dalších metrech se chodba opět stáčí doleva a pak Vás přivede ke křižovatce chodeb. Stále podél zdi po pravé ruce zde zahnete doprava k eskalátoru, který by měl být v tomto místě již dobře slyšet. Eskalátor Vás vyveze nahoru do střední části stanice trasy A – jde o stejný eskalátor, jako v předchozím případě).

Stanice trasy A je také tvořena třemi tubusy, podobně jako u trasy B. Po výstupu z eskalátoru se ocitnete na jednom z konců střední části stanice, po pravé ruce budete mít řadu sloupů, za kterou je nástupiště pro směr ke konečné Depo Hostivař (případně Skalka). Můžete zvážit možnost popojet po trase A o jednu zastávku v tomto směru do stanice Muzeum, odkud je to do Krakovské o něco blíž – smysl by to mohlo mít např. v případě, že venku je obzvláště nepřívětivé počasí. Jinak ale po výstupu z eskalátoru budete pokračovat stále dál v přímém směru asi 20 metrů až na konec střední části, kde začíná krátká spojovací chodba. Ta Vás dovede stále rovně k dalším eskalátorům, po kterých vyjedete do vestibulu metra. V orientaci Vám může pomoci majáček, umístěný u začátku eskalátorů – kromě základního trylku by měl být opatřen i hlasovým popisem, který z trojice eskalátorů jezdí momentálně nahoru.

Po výstupu z eskalátoru půjdete přibližně 15 metrů stále rovně, projdete mezi kovovými sloupky ohraničujícími placený prostor metra a několik kroků za nimi pak naleznete prosklené dveře do prostoru podchodu pod Václavským náměstím. Za nimi přejdete stále v přímém směru, případně směrem mírně doprava, napříč chodbou podchodu asi 5 metrů až k prosklené stěně obchodu na druhé straně. Tam se otočíte doprava a podél zdi po levé ruce dojdete až na roh, kde se dáte dál podél stěny doleva. Po několika dalších metrech pak stěna uhýbá šikmo doleva. V tuto chvíli jste na široké křižovatce chodeb – boční chodby vedou doleva i doprava, rovně před Vámi pokračuje chodba ke schodům a eskalátoru jezdícímu nahoru na Václavské náměstí. Můžete se tedy vydat k eskalátoru rovnou podle zvuku – velmi mírně doprava asi deset metrů přes otevřený prostor chodby. Pokud by byl eskalátor mimo provoz (nebo by nebyl slyšet z jakéhokoliv jiného důvodu), pokračujte od šikmého rohu prosklené stěny stále rovně v přímém směru necelých deset metrů napříč prostorem křižovatky chodeb, až dojdete k pevnému schodišti, které je vlevo od hledaného eskalátoru a můžete jej samozřejmě použít místo něj.

Jakmile vyjdete po schodech nebo vyjedete po eskalátoru nahoru, ocitnete se na okraji Václavského náměstí přibližně v polovině jeho délky. Vlevo od Vás je otevřený prostor náměstí, před Vámi i vpravo od Vás je chodník a za ním blok domů. Několik metrů za Vašimi zády vedou tramvajové koleje napříč náměstím do Vodičkovy ulice.

Dejte se mírně doprava přes chodník, abyste nalezli zeď domu. Podél něj potom pokračujete stále rovně ve stejném směru, v jakém jste vyšli po schodech nebo vystoupili z eskalátoru - domy tedy máte po pravé ruce.

Při chůzi po okraji Václavského náměstí počítejte po celou dobu s tím, že je zde velké množství obchodů a tedy mnoho dveří, vstupů, menších průchodů do pasáží a podobně. Přibližně po 80 metrech dojdete na šikmý roh domu, ve kterém je vchod do banky Bawag. Směrem doprava zde vede ulice Štepánská. Tu přejdete napříč a pokračujete dál v přímém směru. V těchto místech je vyznačen široký přechod pro chodce a i zde chodí velké množství lidí. Ulice je jednosměrná, auta mohou přijíždět pouze zprava. Následující blok domů je o něco delší, přibližně 130 metrů. V druhé části této vzdálenosti dejte pozor na dvě minizahrádky zde se nacházejících restaurací (květináče, v letním období i stolky). Těsně před koncem bloku, kde je na rohu prodejna potravin, bývají někdy na pravé straně ulice také stánky s ovocem a zeleninou. Jakmile tento blok domů skončí, směrem doprava vede další boční ulice – Ve Smečkách. Opět ji přejdete stále v přímém směru. Platí to stejné, co u předchozí boční ulice – je jednosměrná, auta mohou přijíždět pouze zprava, a je tu vyznačený široký přechod pro chodce. Za přechodem pokračujete dál rovně. Zde je již výrazněji patrný sklon Václavského náměstí – jdete tedy mírně do kopce. Před Vámi je poslední úsek po náměstí, tentokrát dlouhý asi 40 metrů. Asi v polovině této vzdálenosti je po pravé ruce široký vchod do pasáže Blaník, kudy by bylo možné projít do Krakovské. Pasáž ale není průchozí 24 hodin denně, pro jistotu tedy doporučujeme pokračovat dále po chodníku. Po několika dalších metrech dojdete na roh domu (prodejna rychlého občerstvení KFC) a zahnete hned podél něj doprava. V tuto chvíli jste již na začátku ulice Krakovské. Ta je také jednosměrná, ovšem v opačném směru než předchozí ulice – automobily po Vaší levé ruce tedy jezdí stejným směrem, jakým půjdete Vy – směrem pryč od náměstí. Po několika desítkách metrů budete míjet další vchod do již zmíněné pasáže Blaník. O několik metrů dál se prostor chodníku zprava poněkud zužuje - jeden z domů trochu vystupuje ven z řady. Hned na začátku tohoto domu (za jeho rohem) je vstup do nočního klubu – zde dejte pozor, před dveřmi je nebezpečný schod dolů. Za klubem je potom prádelna (obvykle se hlásící charakteristickým pachem), za kterou se prostor chodníku opět rozšiřuje. Zde je pak vchod do Knihovny a tiskárny pro nevidomé, který je označen stále se ozývajícím orientačním zvukovým majáčkem. V pracovní době této instituce vydává zvuk přirovnatelný k tlukotu srdce – „BLUM – BLUM“, dva tupé údery krátce za sebou. Asi o 30 metrů dál potom po pravé ruce naleznete vchod do budovy SONS v čísle 21 - těžké kovové dveře s kovanými ozdobami.. I zde se v pracovní době stále ozývá akustický majáček s podobným zvukem, úder je však pouze jeden („BLUM“). Navíc je zde i další majáček se zvukem typu I-Á a hlasovým popisem, aktivovatelný pomocí VPN. Panel se zvonky je po pravé straně dveří. Za dveřmi pak po levé ruce najdete orientační panel s popisky v Braillově písmu. Krátká chodbička končí dvojkřídlými výkyvnými dveřmi bez kliky („lítačkami“), které jsou po většinu roku zajištěny v otevřené poloze, v zimních měsících bývají zavřené. Za nimi dále rovně pak najdete schodiště – pravá část vede nahoru, levá část dolů. Směrem doleva je výklenek ve zdi, za ním pak doleva odbočuje další krátká chodbička, na jejímž konci naleznete výtah.

Dovolím si ještě pro přehlednost shrnout celou trasu v základních bodech: po výstupu z vagonu metra dojdete na konec střední části stanice, kde začíná chodba k přestupu na trasu A. Sledujete tuto chodbu, vyjdete po dvou schodištích a za druhým pokračujete rovně po levém okraji chodby. Za zatáčkou se pak na křižovatce chodeb dáte doleva a vyjedete eskalátorem do stanice trasy A. Pokračujete stále rovně až k dalším eskalátorům, nad nimi ve vestibulu metra pak dále rovně až k proskleným dveřím do podchodu. Za nimi přejdete napříč na druhou stranu chodby a dáte se doprava. Podél prosklené stěny po levé ruce pak odbočíte doleva a na konci chodby za křižovatkou najdete eskalátor (schodiště) vedoucí na Václavské náměstí. Přejdete mírně doprava k bloku domu a pokračujete dál rovně tak, aby blok domů byl po pravé ruce, náměstí po levé. Stále rovně po okraji náměstí, minete dvě boční ulice odbočující doprava a zahnete doprava do třetí ulice – Krakovské. Sídlo SONS je pak na pravé straně této ulice asi 100 metrů od náměstí.