Ze stanice metra Muzeum, linka C

Pokud přijedete do stanice Muzeum po trase C ve směru ke konečné stanici Háje (tedy například z Florence nebo z Hlavního nádraží), je výhodné jet v prvním vagonu soupravy – vystoupíte pak hned vedle výstupního eskalátoru. Po výstupu z vagonu metra se dáte doprava a dojdete na konec nástupiště k eskalátorům. Jsou dva vedle sebe, oba jezdí směrem nahoru. Na nástupišti jsou v dlažbě vodící drážky, které Vás navedou přímo k eskalátorům. (Vlevo od eskalátorů je pevné schodiště).

Pokud přijedete ve směru ke konečné Ládví (předposlední stanice byla I.P.Pavlova), je výhodnější přijet v zadní části soupravy. Po výstupu se dáte po nástupišti doleva. Opět Vám pomohou vodící drážky v dlažbě – navedou Vás k pevnému schodišti nahoru, vpravo od něj je pak dvojice eskalátorů jezdících rovněž nahoru.

Nahoře ve vestibulu pokračujte od konce schodiště nebo eskalátoru několik metrů v přímém směru, projděte mezi kovovými sloupky ohraničujícími placený prostor (sahají přibližně do výše pasu) a několik kroků (asi 5 metrů) za nimi pak najdete řadu prosklených dveří vedoucích z vestibulu do haly podchodu. Nad těmito dveřmi je zvukový orientační majáček (zvuk „BRLM“), je však umístěný spíše v levé části dveřního prostoru.

Jakmile projdete dveřmi, stojíte na začátku rozlehlé haly podchodu. Hlavní chodba, široká asi deset metrů, vede dopředu přímo před Vás. Uprostřed chodby jsou sloupy a prodejní stánky. Z hlavní chodby odbočují celkem čtyři boční chodby doprava, na jejich konci jsou pak vždy schody nahoru. Směrem doleva od Vás, v pravém úhlu k hlavní chodbě, vede další široká chodba, opět zakončená schody nahoru.

Abyste se dostali do Krakovské, potřebujete po projití dveřmi z vestibulu pokračovat stále v přímém směru hlavní chodbou až na její konec, kde se dáte doprava a poslední boční chodbou pak dojdete ke schodům vedoucím nahoru na okraj Václavského náměstí. To však nemusí být tak jednoduché, jak se zdá – jak jsem již uvedl, chodba je široká a jde o vzdálenost asi 60 metrů. Pokud si netroufnete pustit se přímo přes otevřený prostor, můžete halou projít následujícím způsobem. Po projití dveřmi z vestibulu se dáte podél řady dveří doleva. Půjdete asi 10 metrů, až řada dveří skončí a po levé ruce najdete stánek s novinami firmy Relay. (Za ním je pak další řada dveří pro vstup do vestibulu pro trasu A a zvukový majáček s trylkem typu „I-Á“). U stánku se otočíte doprava (zády ke stánku) a přejdete napříč levou boční chodbou haly až k protější zdi, kde je sázková kancelář Fortuna, bankomat a drogerie Rossmann. Zde se opět otočíte doprava a pokračujete podél stěny, kterou máte po levé ruce, až na šikmý roh, kde je vstup do zmíněné drogerie. Na rohu zahnete podél stěny doleva a pokračujete stále podél ní. Pozor, po několika metrech jsou na zdi telefonní automaty vyčnívající do prostoru a hned za nimi dva velké prodejní automaty na nápoje. Na konci stěny se na rohu otočíte doprava a přejdete volným prostorem asi 10 metrů na druhou stranu haly do poslední boční chodby zakončené schodištěm vedoucím nahoru na Václavské náměstí. Nad tímto schodištěm je zvukový orientační majáček se zvukem typu „BRLM“. (Pokud byste se ani tady nechtěli pouštět do otevřeného prostoru, můžete za rohem najít schody vedoucí doleva nahoru. Podél spodního okraje schodů dojdete opět ke zdi, kde se otočíte doprava a podél stěny (po levé ruce) dojdete až do zmíněné chodby a ke schodišti s majáčkem. Nevýhodou této varianty je to, že podél zdi jsou v těchto místech nebezpečně vystupující telefonní automaty).

Schodiště nahoru na Václavské náměstí je dvakrát přerušeno vodorovným odpočívadlem, po obou stranách je zábradlí. Nad schodištěm pokračujte několik kroků v přímém směru (pokud byste si nebyli jisti, můžete jít podél zdi po levé ruce), až dojdete ke zdi, na které jsou zavěšeny prosklené reklamní vitriny. Podél této zdi vyjdete směrem doprava ven z podloubí na Václavské náměstí. Dejte se doleva a pokračujte podél řady domů s obchody tak, abyste ji měli po levé ruce. Chodník se zde mírně svažuje směrem dolů. Jakmile dojdete na konec bloku (na rohu je betonový květináč), stojíte na začátku Krakovské ulice, která vede od Vás směrem doleva. Asi pět metrů před Vámi je vyznačený přechod pro chodce, po kterém byste mohli v přímém směru přejít na druhou stranu ulice a pak zahnout doleva do Krakovské. V tomto místě je však přecházení dost obtížné, protože zvuk automobilů odbočujících do Krakovské splývá se zvukem aut pokračujících rovně po Václavském náměstí. Výhodnější je tedy hned na rohu zahnout doleva okolo vstupu do bývalého Domu módy (po stranách vstupu jsou dva betonové květináče) a dát se Krakovskou ulicí po její levé straně. Pokračujete mírně do kopce kolem zdi vlevo, až dojdete k domu vystupujícímu z řady. (Těsně před tímto domem jsou na levé straně plechová vrata). Podle zdi tohoto domu se otočte doprava a přejděte na druhou stranu ulice. Pozor na zaparkovaná auta! V tomto místě sice není vyznačený přechod, ale dá se zde mnohem lépe poznat, jestli po silnici nepřijíždí auto. Krakovská ulice je jednosměrná, stačí tedy dávat pozor pouze zprava. Na druhé straně ulice se otočte doleva a pokračujte dál nahoru ulicí Krakovskou, tentokrát s domy po pravé ruce. V domě poněkud vyčnívajícím z řady do chodníku je noční klub, před jehož vstupem je v chodníku nebezpečný schod dolů. Za klubem je prádelna, která se obvykle dá jednoznačně rozeznat podle charakteristického pachu a teplého vlhkého vzduchu, který vane ze dveří. V následujícím domě je Knihovna a tiskárna pro nevidomé, nad jejímž vchodem se v pracovní době ozývá trvalý majáček se zvukem „BLUM-BLUM“ (bohužel ne vždy – pokud tedy tento zvuk neuslyšíte, nedejte se tím zmást). V dalším vchodě je pak kancelář letecké společnosti a hned za ním je vstup do budovy SONS, č. 21 – masivní kovové dveře s kovanými ozdobami. Nad vchodem je trvalý zvukový majáček (ozývá se také pouze v pracovní době) s jednoduchým zvukem „BLUM“ (tupý úder) a také orientační majáček s trylkem typu „I-Á“ a hlasovým popisem, aktivovaný pomocí VPN.

Zvonky jsou vpravo od dveří ve výši prsou a jsou opatřeny Braillskými popisky. Za dveřmi pak po levé ruce najdete orientační panel s popisky v Braillově písmu. Krátká chodbička končí dvojkřídlými výkyvnými dveřmi bez kliky („lítačkami“), které jsou po většinu roku zajištěny v otevřené poloze, v zimních měsících bývají zavřené. Za nimi dále rovně pak najdete schodiště – pravá část vede nahoru, levá část dolů. Směrem doleva je výklenek ve zdi, za ním pak doleva odbočuje další krátká chodbička, na jejímž konci naleznete výtah.