O nás

V České republice působí dvě prodejny Tyflopomůcek, a to v Praze a Olomouci, jako pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. Obě prodejny prošly od doby svého vzniku určitým vývojem až do dnešní podoby.

Prodejny se zabývají prodejem pomůcek pro osoby se zrakovým postižením, zajišťují také jejich vývoj a následnou výrobu. Nabízejí široký sortiment pomůcek, které nevidomým pomáhají a usnadňují zvládat běžné životní situace. Ze široké škály kompenzačních pomůcek můžeme poskytnout pomůcky pro domácnost, pro odstraňování informačních bariér, pomůcky pro usnadnění orientace a komunikace, dále pro výuku a propagaci a v neposlední řadě pomůcky pro zábavu a poučení.

V prodejnách lze získat i sortiment kompenzačních pomůcek hrazených zdravotními pojišťovnami nebo s příspěvkem Úřadu práce. Zajišťují rovněž zásilkový prodej do celé České republiky, ale i do zahraničí.

Historie

Historie vzniku prodejny Tyflopomůcek Olomouc úzce souvisí se vznikem Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu. Středisko vzniklo jako druhé v ČR hned po pražském středisku v roce 1991.

Od prvopočátku provozu střediska bylo evidentní, že v procesu sociální rehabilitace, která je klíčovou činností Tyfloservisu, jsou nezbytně nutné kompenzační a optické pomůcky.

V té době existovala jediná prodejna Tyflopomůcek – provozovalo ji VDN Spektra Praha.

Sortiment byl tehdy velmi chudý – bílé hole, slepecké hmatové hodinky Raketa, indikátor hladiny a Pichtovy psací stroje. To bylo asi vše.

Impulzy pro vznik prodejny v Olomouci byly dva:

 1. V červnu 1991 se uskutečnila velká konference s mezinárodní účastí s tématikou zrakového postižení. Zde vystavovala malá firma z Německa, která kromě slepeckých holí a hodinek. Přibližně ve stejnou dobu se objevil sponzor z Německa pan Karel Kopecký (původem Čech z Olomouce, který emigroval v roce 1969). Ten nás podpořil významnou částkou na nákup pomůcek, ale také nám některé pomůcky sám z Německa dovážel nebo zprostředkoval jejich zásilky.
 2. S rozjezdem prodejny nám také velmi pomohla okolnost, že se pan Jan Příborský brzy po vzniku Tyfloservisu stal obchodním zástupcem FirmyTech Rentals, která z Austrálie dovážela elektronický zápisník pro nevidomé Eureka A4.

  Prostředky získané prodejem této významné elektronické pomůcky nevidomým klientům byly beze zbytku použity na nákup dalších pomůcek.

  Kromě dovozu ze zahraničí jsme zprvu některé pomůcky nakupovali ve výše zmíněné prodejně Spektry a ze skladů výrobního podniku invalidů Meta Brno a Ostrava, kde doprodávali zásoby. Byly to hlavně bílé hole a hodinky značky Raketa, ze Spektry také Pichtovy psací stroje a indikátory hladiny.

 3. Postupně se díky dovozu ze zahraničí, ale i hledáním výrobců v ČR, úspěšně rozšiřoval sortiment kompenzačních pomůcek a zvyšoval se zájem zrakově postižených klientů z celé republiky.
 4. V roce 1994 jsme získali nové prostory v těsném sousedství Tyfloservisu za velmi výhodných podmínek ze strany majitele – Správy nemovitostí Olomouc.
 5. Vznikla prodejna, která již disponovala jak prodejní částí, tak skladem.
 6. Další nové prostory využívala Oblastní odbočka SONS a středisko Rané péče, které u nás působilo po několik let.
 7. V roce 1994 pan Příborský požádal nově zvoleného prezidenta ČUNS PhDr. Milana Pešáka o převzetí prodejny do gesce vedení organizace s tím, že nabídl předat zboží v hodnotě cca 300000,- Kč bez nároku na náhradu.
 8. Po důkladném zvážení všech pro a proti, se prezident nakonec rozhodl prodejnu převzít s tím, že bude fungovat současně jako metodické středisko pro vývoj a průzkum trhu v oblasti tyflopomůcek.
 9. Prodejna v Praze byla převedená pod křídlo SONS a dnes sídlí v „Domě služeb pro nevidomé“, kde zákazník krom nákupu pomůcek může využít vše, co dům nabízí – Poradnu Tyfloservisu, průvodcovskou a předčitatelskou službu Tyflocentra, právní poradnu, technickou poradu v oddělení Tyflokabinetu, členství v knihovně digitálních dokumentů, odebírat časopis ZORA i s jejími přílohami, přihlásit se jako člen SONS, využít nabídku kulturních a vzdělávacích akcí, pořádaných touto organizací.
 10. Od samého počátku činnosti prodejen Tyflopomůcek byla kromě přímého prodeje zajišťována i zásilková služba.
 11. Dnes máme v každé prodejně dvě asistentky, které se starají o přímý prodej, e-shop, zajišťování objednávek stávajících i nového zboží. Máme cca 600 druhů pomůcek, a jakmile najdeme na trhu cokoli, co souvisí s problematikou zraku, snažíme se zajistit.